Screening Room 2 : AKTO Art & Design Animation & Interactive Media & Game Design Course

AKTO Art & Design Animation & Interactive Media & Game Design Course

 • How to raise your dragon (Katerina Kapagianidi, 2021, 3’26’’)
 • Fygi (Animatik, Thalia Pomele-Papadaki, 2021 3’09’’)
 • A not so normal Sunday (Chrysa Kakavikou, 2021, 2’36’’)
 • Far away (Katerina Kapagianidi, , 2021, 0’57’’)
 • Escape (Steven Yousif, 2021, 0’33’’)
 • Zero (Kostas Athanasiou, 2021, 0’32’’)
 • This is apple (Manolis Pappas, 2021, 0’33’’)
 • Fygi (Animatik, Ilias Kyros, , 2021, 3’55’’)
 • Emotional awakening (Karolina Papadimitriou, 2021, 1’26’’)
 • Me myself and eye (Eleni Peppa, 2021, 1’40’’)
 • 200 Years Greek Revolution (Ilias Stratakis, 2021, 0’16’’)
 • Spotify (Thanasis Ikonomou, 2021, 0’27’’)
 • Shum (Giannis Parlamas, 2021, 0’30’’)
 • Respect (Steven Yousif, 2021, 0’39’’)
 • PSA. Safe driving (Nikoleta Kirmitsaki, 2021, 0’15’’)
 • Suspension (Valeria Geraki, 2021, 2’ 35’’)
 • Once upon an apple (Kirki Argyropoulou, 2021, 1’ 16’’)
 • Open Wide (Dimitris Dermetzis, 2021, 2’ 20’’)
 • AMEN (Eva Klimantsida, 2021, 2’ 16’’)
 • Unbearable Driving (Dimitris Demertzis, 2021, 0’46’’)
 • Broom Stuck (Valeria Geraki, 2021, 0’58’’)
 • True Icons (Pavlos Chatzoudis, 2021, 1’58’’)
 • Bubble Ship (Kirki Argyropouloy, 2021, 2’ 06’’)
 • Villainous Thing (Nikoleta Kirmitsaki, 2021, 1’50’’)

SHARE!

Share on facebook
Share on twitter