ΕΛ | ΕΝ

International Animation Festival

ΕΛ | ΕΝ

International Animation Festival

23-27 Σεπτεμβρίου 2020

Δράσεις

Εκπαιδευτικές Δράσεις

Συνδιοργάνωση:

Δημιουργικός Συνεργάτης:

Παραγωγή:

Το Φεστιβάλ σε Αριθμούς

Καλεσμένοι
Ταινίες
Θεατές
Χώρες