Συνδιοργανωτές, Υποστηρικτές και Συνεργάτες 2020

Συνδιοργανωτές

Υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη

Προγραμματικός υποστηρικτής

Υποστηρικτής Αγοράς

Με την υποστήριξη

Πάγιος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών

Εκπαιδευτικοί Συνεργάτες

Θεσμικοί συνεργάτες

SHARE!

Share on facebook
Share on twitter