ΕΛ | ΕΝ

International Animation Festival

ΕΛ | ΕΝ

International Animation Festival

Διαπίστευση

Οι αιτήσεις διαπίστευσης για το Animasyros 13 θα ανοίξουν στις 3.8.2020.

Η διαπίστευση αφορά σε δημοσιογράφους, σκηνοθέτες, παραγωγούς, διανομείς και εν γένει εκπροσώπους του οπτικοακουστικού τομέα που επιθυμούν να επισκεφθούν το Φεστιβάλ και να παρακολουθήσουν τις δράσεις της Αγοράς που είναι ανοικτές μόνο σε διαπιστευμένους επαγγελματίες.

SHARE!

Share on facebook
Share on twitter