Τεχνικές Ανιμέισον

Η τέχνη της εμψύχωσης είναι ένα κινηματογραφικό είδος με πολλές μορφές και εκφράσεις που χωρίζονται κυρίως σε δισδιάστατες (2D) και τρισδιάστατές(3D) τεχνικές. Στη συνέχεια παρατίθενται τεχνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί στα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Animasyros Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων.

1. 2D παραδοσιακό ή Traditional animation.

Με τον όρο παραδοσιακό ή κλασσικό animation όπως επίσης ονομάζεται, αναφερόμαστε σε ζωγραφισμένες εικόνες πάνω σε χαρτί ή άλλα μέσα. Το παραδοσιακό animation είναι γνωστό και ως cell animation. Εδώ ο δημιουργός ζωγραφίζει με το χέρι σχέδια που ονομάζονται καρέ.

2. 2D/ 3D Stop Motion Animation

Ο όρος stop motion animation χρησιμοποιείται για να περιγράψει έργα όπου ο δημιουργός κινώντας αντικείμενα από τον πραγματικό κόσμο και φωτογραφίζοντας την κίνηση σε ξεχωριστά καρέ δημιουργεί τη ψευδαίσθηση της κίνησης.

3. Κινούμενο σχέδιο / σκίτσο σε χαρτί Cartoon / drawing on paper

Η πλέον διαδεδομένη δισδιάστατη τεχνική animation όπου ο δημιουργός σχεδιάζει καρέ καρέ την δράση σε χαρτιά τα οποία στην συνέχεια κινηματογραφεί ένα προς ένα.

4. Animation στον υπολογιστή / ψηφιακό animation Computer animation

Η πιο σύγχρονη μέθοδος δημιουργίας δισδιάστατων και τρισδιάστατων ταινιών animation.

5. Animation με πλαστελίνη Clay animation / claymation

Τεχνική τρισδιάστατου animation με πρωταγωνιστές φτιαγμένους από πλαστελίνη. Η δράση εξελίσσεται με σταδιακή παραμόρφωση της αρχικής μορφής της πλαστελίνης.

6. Ντεκουπαρισμένα υλικά Cut – outs

Δισδιάστατη τεχνική κατά την οποία κινούνται μπροστά στην σταθερή κάμερα διάφορα αντικείμενα (χαρτί, ύφασμα, φωτογραφίες) των οποίων τα μέρη μπορούν να είναι ανεξάρτητα, να κινούνται με αρθρώσεις ή μαγνήτες.

7. Kίνηση με ηθοποιούς Pixillation

Διακεκομμένη λήψη με ζωντανούς ηθοποιούς. Οι ηθοποιοί ποζάρουν, κινηματογραφούνται, αλλάζουν θέση και κινηματογραφούνται ξανά. Καθότι η λήψη είναι ασυνεχής το αποτέλεσμα που δημιουργείται είναι μια σπασμωδική κίνηση.

8. Kινούμενες κούκλες Puppets animation

Τεχνική τρισδιάστατου animation όπου πρωταγωνιστούν κούκλες με αρθρώσεις τις οποίες ο δημιουργός κινεί κατά βούληση.

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η δομή της διαδικασίας που ακολουθείται για την οργάνωση μια δράσης άτυπης εκπαίδευσης είναι πολύπλευρη με γνώμονα την ομάδα-στόχο και τις ανάγκες της προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τόσο σε διδακτικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο.

Η διαδικασία διακρίνεται σε δυο στάδια:

1. Την προετοιμασία που περιλαμβάνει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες του εκπαιδευτικού εργαστηρίου καθώς και τις υλικοτεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να ικανοποιηθούν

2. Την υλοποίηση που αποτελεί και την «ουσία» της εκπαιδευτικής δράσης και αφορά τα στάδια της παραγωγής μιας ταινίας ανιμέισον από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι και την κινηματογράφηση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
1. Αναζήτηση εκπαιδευτή με κριτήριο την ομάδα-στόχο.

Η επικοινωνία με το δίκτυο των ανιμέιτορ-εκπαιδευτών είναι το πρώτο βήμα της προετοιμασίας του εργαστηρίου καθώς πρέπει ο εκπαιδευτής πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας-στόχου και να την καθοδηγήσει με λειτουργικό τρόπο. Η αρμονική συνεργασία μεταξύ του animator και της ομάδας-στόχου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη του εργαστηρίου.

2. Εύρεση θεματικής σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή

Πηγή έμπνευσης για τις δράσεις άτυπης εκπαίδευσης μπορούν να αποτελέσουν κοινωνικά ζητήματα, πολιτιστικά ερεθίσματα, θέματα επικαιρότητας αλλά και η καθημερινότητα των συμμετεχόντων. Στόχος είναι η θεματική να είναι εύληπτη και ενδιαφέρουσα για τα κριτήρια της ομάδα-στόχου έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν δημιουργικά αλλά και εκπαιδευτικά στο εργαστήριο.

3. Αναζήτηση της κατάλληλης τεχνικής με γνώμονα την ομάδα-στόχο και τη θεματική

Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο είναι η επιλογή και μύηση σε μια από τις τεχνικές ανιμέισον, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ομάδες-στόχοι για να δημιουργήσουν την παραδοτέα ταινία. Η ηλικία αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια διάκρισης των ομάδων καθώς οριοθετεί το πλαίσιο εργασίας και το βαθμό δυσκολίας.

4. Εύρεση χώρου, υλικοτεχνικής υποδομής και καταγραφή υλικών αναγκών

Ένα βασικό κεφάλαιο στην προετοιμασία των άτυπων δράσεων εκπαίδευσης είναι η εύρεση και η κατάλληλη οργάνωση του χώρου διεξαγωγής με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Για τους λόγους αυτούς, είναι απαραίτητη η καταγραφή των υλικών αναγκών σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή για την ομαλή υλοποίηση του εργαστηρίου.

5. Καταχώρηση αιτήσεων συμμετεχόντων και λήψη συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Για την συμμετοχή τους στο εργαστήριο τα μέλη της ομάδας-στόχου υποβάλλουν αίτηση με τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, ηλικία) τα οποία καταχωρούνται από την Υπεύθυνη Συντονισμού των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Ακολούθως, και για την εγκυρότητα της συμμετοχής τους, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση που προβλέπεται βιντεοσκόπηση ή διαδικτυακή αναμετάδοση του εργαστηρίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτή , τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
1. Εισαγωγή στον κόσμο του animation και της τεχνικής που θα εφαρμοστεί

Η πρώτη ενότητα ενός εργαστηρίου περιλαμβάνει μια εισαγωγή στον κόσμο του ανιμέισον, στις τεχνικές γενικότερα αλλά και βασικές πληροφορίες για το θέμα και την τεχνική που θα εφαρμοστεί στο εκάστοτε εργαστήριο. Η γνωριμία αυτή με το ανιμέισον πραγματοποιείται με τη μορφή διάλεξης-παρουσίασης ενημερωτικού υλικού από τον εκπαιδευτή.

2. Δημιουργία storyboard

Μετά την εισαγωγή στο θέμα, ο εκπαιδευτής και η ομάδα-στόχος από κοινού δημιουργούν ένα καμβά ιδεών και στη συνέχεια τη ροή της ιστορίας που θα επεξεργαστούν.

3. Κατασκευή των «ηρώων» και του σκηνικού με χρήση των υλικών (χαρτόνια, μαρκαδόροι, πλαστελίνες κ.α)

Το βασικό στάδιο της διαδικασίας του εκπαιδευτικού εργαστηρίου είναι η κατασκευή του σκηνικού και των «ηρώων» που θα χρησιμοποιηθούν για κινηματογράφηση. Οι συμμετέχοντες επιστρατεύουν τις καλλιτεχνικές τους ικανότητες στη ζωγραφική, στο σχέδιο, στις κατασκευές με χαρτί/πλαστελίνη ή άλλα υλικά έτσι ώστε να δώσουν πνοή στην ιστορία τους.

4. Κινηματογράφηση των «κινούμενων εικόνων» και ηχογράφηση

Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευών, σειρά έχει η «εμψύχωση» των ηρώων μέσα από την κίνηση. Οι φιγούρες «κινούνται» και αποκτούν ζωή μέσα από πολλά φωτογραφικά καρέ. Παράλληλα, μπορεί να γίνει ηχογράφηση φυσικών ήχων ή τραγουδιών με τη βοήθεια των συμμετεχόντων προκειμένου να «ντυθεί» μουσικά η ταινία μικρού μήκους της ομάδας-στόχου.

5. Επεξεργασία του υλικού από τον εκπαιδευτή και παράδοση βίντεο μικρού μήκους animation

Το τελικό στάδιο της υλοποίησης του εργαστηρίου περιλαμβάνει την επεξεργασία του οπτικοακουστικού υλικού που γυρίστηκε από τον εκπαιδευτή. Ειδικότερα, οι «κινούμενες εικόνες» ενώνονται μέσω του μοντάζ, δίνοντας σάρκα και οστά στην ιστορία που εμπνεύστηκε ο εκπαιδευτής με τους συμμετέχοντες. Αποτέλεσμα κάθε εργαστηρίου είναι μια ταινία ανιμέισον μικρού μήκους.

SHARE!

Share on facebook
Share on twitter