ΕΛ | ΕΝ

International Animation Festival

ΕΛ | ΕΝ

International Animation Festival

Η Ομάδα

Βασίλης Καραμητσάνης, Πρόεδρος

Μαρία Ανεστοπούλου, Διευθύντρια Φεστιβάλ

Στέφανος Κόλλιας, Παναγιώτης Σταματόπουλος, Συντονιστές Προγράμματος

Μπετίνα Παναγιωτάρα, Διευθύντρια Παραγωγής

Μαρινέτα ΜΑΚ Κρητικού, Συντονίστρια Αγοράς

Ελένη Τεμπονέρα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Γραφείου Τύπου

Δανάη- Σοφία Βαρδαλή, Υπεύθυνη Ιστοτόπου & Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Γιάννης Αθανασόπουλος, Συντονιστής Εθελοντών

Κωνσταντίνος Κακαβούλης, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

SHARE!

Share on facebook
Share on twitter