ΕΛ | ΕΝ

International Animation Festival

ΕΛ | ΕΝ

International Animation Festival

Κριτική Επιτροπή & Καλεσμένοι

Τα μέλη των δύο κριτικών επιτροπών του Φεστιβάλ καθώς και οι Καλεσμένοι για το Animasyros 13 θα ανακοινωθούν σύντομα.

SHARE!

Share on facebook
Share on twitter