ΕΛ | ΕΝ

International Animation Festival

ΕΛ | ΕΝ

International Animation Festival

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Αγοράς

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των δράσεων της Αγοράς για την επόμενη έκδοση θα δημοσιευτεί εδώ την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2020. Έως τότε αναζητήστε τα νέα της Αγοράς εδώ.

SHARE!

Share on facebook
Share on twitter