ΕΛ | ΕΝ

International Animation Festival

ΕΛ | ΕΝ

International Animation Festival

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Φεστιβάλ

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Animasyros 13 θα δημοσιευτεί εδώ την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2020. Έως τότε αναζητήστε τα νέα της ετήσιας δραστηριότητας μας εδώ.

SHARE!

Share on facebook
Share on twitter