ΕΛ | ΕΝ

International Animation Festival

ΕΛ | ΕΝ

International Animation Festival

Υποβολή Project

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το τμήμα της αγοράς θα είναι σύντομα διαθέσιμη, μέσω της σελίδας του Animasyros στο Filmfreeway. Για το τμήμα της Αγοράς μπορείτε να υποβάλετε αιτήσεις, για να συμμετέχετε σε pitching υπό ανάπτυξη (in development) ταινιών εμψύχωσης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 30.6.2020.

Για πληροφορίες και ερωτήματα σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την Αγορά επικοινωνήστε με το agora@animasyros.gr.

SHARE!

Share on facebook
Share on twitter