ΕΛ | ΕΝ

International Animation Festival

ΕΛ | ΕΝ

International Animation Festival

Υποβολή Ταινιών

Η διαδικασία υποβολής ταινιών για το Animasyros 13 είναι τώρα ανοιχτή. Η προθεσμία υποβολής είναι η 30.6.2020 και η υποβολή πραγματοποιείται μέσω της σελίδας του Animasyros στο Filmfreeway. Τα αποτελέσματα της επιλογής θα ανακοινωθούν την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου 2020.

Για πληροφορίες και ερωτήματα σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων επικοινωνήστε με το programme@animasyros.gr

SHARE!

Share on facebook
Share on twitter